Koje vrste programa mogu utjecati na instalaciju kartografskog softwarea na PC?
Programi za sigurnost na računalu mogu izazvati probleme prilikom instalacije kartografskog softwarea i samih karata pa ih je prije instalacije preporučljivo privremeno isključiti.