Što znači Turn-by-turn navigacija?
"Turn-by-turn" navigacija se odnosi na rutiranje koje se odvija po ulicama i prometnicama. "Turn-by-turn" rutiranje može se kreirati automatski (software) ili ručno.