AdriaROUTE nadogradnja
Nadogradnja SD verzije

SD verziju koristite ako se Vaša AdriaROUTE karta nalazi na mikro SD/SD kartici!

Nadogradnja CD verzije

Ako ste AdriaROUTE kartu kupili na CD-u koristite ovu nadogradnju!

Nadogradnja za MAC

Nadogradnja AdriaROUTE karte za korisnike MAC računala!