Službeni podaciIme: Navigo Sistem BH d.o.o.
Kratki naziv: Navigo Sistem BH
Adresa: Dalmatinska 4, 71000 Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Tel.: + 387 33 226 223
Fax: + 387 33 226 223
e-mail: -garminbh@icloud.com
-garmin@bih.net.ba
Web: http://www.garminbh.ba

Datum osnivanja: prosinac 2007, Sarajevo
Vrsta poduzeća: d.o.o.
ŽIRO račun: UniCredit banka 3383202200910609
ŽIRO račun: Sparkasse banka 1990000076709757

Registrirano: Kantonalni sud u Sarajevu: MBS 65-01-0171-07
ID broj: 4201293010005
PDV broj: 201293010006