Razlike kod sondi u radnoj frekvenciji i snazi

Ova slika pokazuje razliku dubine i širine snopa zračenjarazlike između rada sonde od 

600 W na 50/200kHz i rada visoko kvalitetne sonde od 1kW na 50/200kHz