Uvjeti jamstva i reklamacije

Sve kvarove materijala ili nedostatke izrade koje nastanu u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno ukoliko se utvrdi da je problem nastao uslijed greške u proizvodnji.

Izuzimaju se kvarovi koji nastanu nepravilnom uporabom, nemarnim odnosom prema proizvodu, mehaničkim oštećenjem, kvarovi uzrokovani neoriginalnim softverom i kartama te nestručnim rukovanjem.

Jamstvo se također ne pruža u slučaju udara groma i električne struje, prolijevanja tekućine, nestručnog spajanja ili bilo kakvog vanjskog faktora.

Ako uslijed kvara dođe do gubitaka podataka na uređaju ne snosimo odgovornost za gubitak istih, a preporučujemo izradu sigurnosnih kopija.

Svi zamijenjeni dijelovi prilikom servisa u jamstvu postaju vlasništvo servisa.

Jamstvo na mrtve pixele kod LCD zaslona je definirana od strane proizvođača.

Trajanje jamstva za zamijenjene komponente nastavlja se prema datumu na računu i jamstvenom listu i ne produžava trajanje jamstva za zamijenjenu komponentu.

Ukoliko ovlašteni servis ne popravi uređaj u roku od 15 dana, jamstvo se produžuje za toliko dana koliko traje popravak.

Ovlašteni servis se obavezuje da će uređaj popraviti za najviše 45 dana, u protivnom je dužan osigurati kupcu adekvatnu zamjenu. Jamstvo počinje teći danom kupnje proizvoda.

Uz jamstveni list potrebno je obavezno predočiti originalni račun, u protivnom jamstvo ne vrijedi.

Korisnik uređaj sa servisa preuzima osobno, prilikom preuzimanja uređaja dužan je donijeti "Zapisnik o prijemu robe" koju je dobio prilikom donošenja uređaja na servis.

Popravke do 30% tržišne vrijednosti proizvoda, a koji ne prelaze vrijednost od 500,00kn (uključujući PDV) smatramo ekonomski isplativima. U svim ostalim slučajevima tražimo pismeno očitovanje za popravak.

Na odluku korisnika čekamo do 30 kalendarskih dana. Nakon isteka tog roka, reklamirani proizvod vraćamo korisniku uz naplatu troškova dijagnostike i dostave.

Ukoliko korisnik odustaje od popravka, naplaćuju se troškovi logistike i dijagnostike prema cjeniku.

U koliko je proizvod na popravak izvan jamstvenog roka poslan dostavnom službom, isti se vraća također dostavnom službom, a preuzimatelj pokriva trošak dostave.

U koliko se testiranjem proizvoda dođe do zaključka da je proizvod ispravan, također se naplaćuju troškovi dijagnostike kao i troškovi povrata uređaja dostavnom službom.

Za uređaje ne podignute sa servisa preko 90 dana ne odgovaramo, ti uređaji će biti uništeni i ekološki zbrinuti.

Kako bi se izbjegli nepotrebni problemi i nesporazumi molimo Vas da dobro proučite postavke određene jamstvenim listom i da se tih postavki pridržavate kod reklamiranja neispravnih uređaja u jamstvenom roku.

Navigo sistem d.o.o.