0 proizvoda u košarici

AdriaTOPO 2.00 LITE


Karta je besplatna i može se preuzeti na dolje navedenom linku (obavezno pročitati "Upute za instalaciju"):

AdriaTOPO 2.00 Lite


AdriaTOPO 2.0 Lite je osnovna topografska nerutabilna karta za Garmin GPS uređaje. Obuhvaća pet država: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Kosovo.

AdriaTOPO 2.0 Lite sadrži visinski prikaz terena putem slojnica, a u kartu je uključen i digitalni model terena (DTM) koji omogućava izradu i pregled poprečnih (vertikalnih) profila trase.

U kartu su uključeni hidrografski podaci, nacionalni parkovi i parkove prirode. U karti se nalazi 40 000 POI točaka koje se mogu jednostavno pretraživati, bilo da se radi o izvoru, planinskom vrhu, naselju ili drugom. Pretraga POI točaka može se napraviti prema imenu (ili nekoj od riječi iz imena), kategoriji točke ili udaljenosti od trenutne lokacije. Unesene su neke planinarske i biciklističke staze.

Karta se može učitati, pregledavati i pretraživati na računalu unutar besplatnog Garminovog programa BaseCamp. Pri tome trebate priključiti GPS s učitanom kartom na računalo ili umetnuti SD/microSD karticu s učitanom kartom u čitač kartica.