0 proizvoda u košarici

BlueChart kartica g2 Vision VEU452S (od Istre do Boke Kotorske)

Kod proizvoda: 010-C0796-00
Maloprodajna cijena: 415,65 KM
BlueChart g2 Vision predstavlja najnapredniju i najsadržajniju nautičku kartografiju na tržištu. Osnova BlueChart g2 Vision karte su satelitske snimke u visokoj rezoluciji. Na takvu "foto-kartu" uklopljene su karte svjetskih hidrografskih instituta (u slučaju Jadranskog mora to su podaci Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita). Rezultat je potpuno realan prikaz obale, otoka, plovnih puteva i naselja koje se nalaze oko broda.

Katalog sa svim BlueChart nautičkim kartama možete preuzeti ovdje.