O nama

Službeni podaci

Ime: Navigo Sistem BH d.o.o.
Kratki naziv: Navigo Sistem BH
Adresa: Dalmatinska 4, 71000 Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Tel.:+ 387 33 226 223
Fax:+ 387 33 226 223

E-mail:  garminbh@icloud.com
Datum osnivanja: Decembar 2007, Sarajevo
Vrsta poduzeća: d.o.o.
ŽIRO račun: UniCredit banka 3383202200910609

ŽIRO račun: Sparkasse banka 1990000076709757
Registrirano: Kantonalni sud u Sarajevu: MBS 65-01-0171-07
ID broj: 4201293010005
PDV broj: 201293010005